صفحه اصلی   ::   هیات موسس   ::   کنگره ها   ::   پذیرش   ::   انتشارات   ::   آموزش   ::   بازآموزی   ::   اخبار انجمن   ::   تماس با ما  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Macro elements are: Ca, Mg, Na, K ,P ,etc

Essential Trace Elements are:
Fe, cu, Z, Co, Mn. ect

Non-essential(Toxic) trace elements are:
Al, Hg, Pb .Cd etc

Radiological Elements: I ,Sr ,Cs .etc

MORE INFIRMATION >

 
 
 
 

اسامی نمایندگان انجمن عناصر کمیاب ایران در مناطق مختلف کشور

دکتر انصاری محمد حسن ارومیه
دکتر اعرابی محمد حسن کاشان
دکتر اکبرزاده صمد بوشهر
کتر احمد وند حسن خرم آباد
دکتر آزاد منصوریان رضا گلستان
دکتر پالیزبان عباسعلی اصفهان
دکتر جلالی بمانعلی یزد
دکتر جوانشیر آرش تهران
دکتر حیدریان اسفندیار شهرکرد
دکتر سوختانلو محمد مشهد
دکتر سیرتی مجید قزوین
دکتر صدیقی محبوبه شاهرود
دکتر فرزین لیلا تهران
دکتر کدخدائی منیژه اهواز
مهندس کاکوئی امید رضا تهران
دکتر کریمی جمشید همدان
دکتر مشتاقی کاشانیان غلامرضا کرمان
دکتر میرزاجانی ابراهیم گیلان
دکتر محبوب سلطانعلی تبریز
دکتر معین سهیلا بندر عباس
دکتر نقیب الحسینی فخرالدین شیراز
دکتر نوروزی منیژه تهران
دکتر ویسی اسد کرمانشاه
دکتر هاشمی محمد زاهدان
 
 
 
هیات موسس  
اعضا هیات مدیره فعلی انجمن  
 کنگره ها  
آخرین اخبار انجمن عناصر کمیاب ایران  
کمیته علمی و آموزشی انجمن عناصر کمیاب ایران  
 دریافت فرم عضویت در انجمن  
انتشارات  
یافته های تازه عناصر کمیاب  
 آموزش  
تفاهم نامه با یونسکو  
 بازآموزی  
نمایندگان عناصر کمیاب ایران  
آئین نامه انتخاب محقق جوان  

 

 
 

Copyright 2007 Iranian Society for trace Elements Research
All Rights Reserved.