صفحه اصلی   ::   هیات موسس   ::   کنگره ها   ::   پذیرش   ::   انتشارات   ::   آموزش   ::   بازآموزی   ::   اخبار انجمن   ::   تماس با ما  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Macro elements are: Ca, Mg, Na, K ,P ,etc

Essential Trace Elements are:
Fe, cu, Z, Co, Mn. ect

Non-essential(Toxic) trace elements are:
Al, Hg, Pb .Cd etc

Radiological Elements: I ,Sr ,Cs .etc

MORE INFIRMATION >

 
 
 

بازآموزی

اولین بازآموزی عناصر کمیاب ایران در تاریخ 84/4/2 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با   حضور بیش از 100 نفر از علاقمندان در رشته های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و صنعت تشکیل گردید و سخنرانان در زمینه عناصر کمیاب در سلامت و بیماری سخنرانی های خود را ارائه دادند. این بازآموزی دارای امتیاز بازآموزی  برای شرکت کنندگان بود.

دبیر: دکتر سید علی اصغر مشتاقی

 

 
 
 
 
هیات موسس  
اعضا هیات مدیره فعلی انجمن  
 کنگره ها  
آخرین اخبار انجمن عناصر کمیاب ایران  
کمیته علمی و آموزشی انجمن عناصر کمیاب ایران  
 دریافت فرم عضویت در انجمن  
انتشارات  
یافته های تازه عناصر کمیاب  
 آموزش  
تفاهم نامه با یونسکو  
 بازآموزی  
نمایندگان عناصر کمیاب ایران  
آئین نامه انتخاب محقق جوان  

 

 
 

Copyright 2007 Iranian Society for trace Elements Research
All Rights Reserved.