صفحه اصلی   ::   هیات موسس   ::   کنگره ها   ::   پذیرش   ::   انتشارات   ::   آموزش   ::   بازآموزی   ::   اخبار انجمن   ::   تماس با ما  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Macro elements are: Ca, Mg, Na, K ,P ,etc

Essential Trace Elements are:
Fe, cu, Z, Co, Mn. ect

Non-essential(Toxic) trace elements are:
Al, Hg, Pb .Cd etc

Radiological Elements: I ,Sr ,Cs .etc

MORE INFIRMATION >

 
 
 

اعضاء هيات مديره فعلي انجمن عناصر كمياب ايران

نام و نام خانوادگي

مسئوليت در انجمن

آقاي دكتر سيد علي اصغر مشتاقي رئیس انجمن
آقاي دكتر محسن فيروزراي خزانه دار
آقای دکتر علیرضا مصباح نمین دبیر انجمن و مسئول کمیته اداری
آقای دکتر ملک پوری رئیس کمیته علمی
خانم دکتر دودی رئیس روابط بین الملل
آقای دکتر ساجدی عضو کمیته علمی
خانم دکتر قناتی عضو کمیته علمی
آقای دکتر غلامرضا مشتاقی کاشانیان بازرس
آقای مهندس احمدی فقیه عضو کمیته روابط بین الملل و مسئول خبرنامه
آقای دکتر حسن جلال  عضو کمیته علمی 

 

 
 
 
هیات موسس  
اعضا هیات مدیره فعلی انجمن  
 کنگره ها  
آخرین اخبار انجمن عناصر کمیاب ایران  
کمیته علمی و آموزشی انجمن عناصر کمیاب ایران  
 دریافت فرم عضویت در انجمن  
انتشارات  
یافته های تازه عناصر کمیاب  
 آموزش  
تفاهم نامه با یونسکو  
 بازآموزی  
نمایندگان عناصر کمیاب ایران  
آئین نامه انتخاب محقق جوان  

 

 
 

Copyright 2007 Iranian Society for trace Elements Research
All Rights Reserved.